Polityka prywatności i polityka cookies

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1)    YACHTING TOGETHER M.C.P.Y. SHIPPING COMPANY OF RECREATIONAL BOATS AG. DIMITRIOY 41 PIRAEUS, GREECE, VAT 996652341 jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

2)    Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody w celu:
–    Realizacji zamówień.
–    Przesyłania newslettera.
–    Statystycznym.
–    Prowadzenia strony internetowej.
–    Prowadzenia korespondencji handlowej.
–    Marketingowych.
3)    W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
4)    W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jw. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5)    Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające te dane na nasze zlecenie a świadczące usługi z zakresu mi.in informatycznego, księgowo-podatkowego, prawnego.
6)    Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do przenoszenia danych;
f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a nie krócej niż w okresie określonym przepisami prawa.
8)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9)    Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

© Copyright – YOU WILL NEVER SAIL ALONE  | Yachting Together